Jongeren bij ons erfgoed betrekken is een uitdaging!

Monumenten willen we beschermen en bewaren omdat zij herinneren aan ons verleden. Juist dit erfgoed bindt mensen. In de steden, dorpen en op het platteland bepaalt het erfgoed mede de beleving van identiteit. Iets om trots op te zijn.

Veel jongeren hebben weinig of geen binding met cultureel erfgoed. Om dit voor de volgende generaties -veilig te stellen, is draagvlak en waardering voor een beslissende factor. Dus moeten we ze erbij betrekken vanuit hun eigen ‘point of view’. Door jongeren op hun eigen manier monumenten in hun omgeving te laten ontdekken, krijgen zij er meer begrip voor en binding met monumenten. ‘Users as designers’.

Het succes van de opmerkelijke tv-serie ‘Schatten van Amsterdam’ (12 afl. van 20 min voor AT-5) werd bekroond met The European Heratige Award en leidde tot ‘Schatten van Brabant’, ‘Schatten van Zeeland’, ‘Schatten van Gelderland’ enz. De NTR pakte dit succes op en vroeg ons twee landelijke tv-series van elk 8 afleveringen (24 min.) te maken waarin jongeren door het hele land de waarde van het cultureel erfgoed op hun eigen wijze ontdekken. En hun leeftjdsgenoten inspireren. Alle tv-serie’s werden overigens ook door ouderen goed bekeken.
Regie: Julia von Graevenitz.


  • The European Heratige Award