In deze vierdelige tv-serie voor de NTR onderzoekt regisseur Julia von Graevenitz wat er nog onder jongeren van Surinaamse en Antilliaanse afkomst leeft met betrekking tot de slavernij, al is deze 150 jaar geleden afgeschaft.

Wat zijn nu nog de sporen van drie eeuwen gruwelijke slavernij? Op het gebied van sociale structuren maar ook op het vlak van mode, religie en omgangsvormen.