We hopen allemaal oud te worden en voor de meesten van ons is dat gelukkig ook het geval. Niemand weet of hij/zij niet tot die 8% hulpbehoefenden zal behoren die op hoge leeftijd is aangewezen op de zorg van de verzorgingshuizen.

Niemand weet of hij niet op ‘zijn oude’ dag opgenomen moet worden in zo’n instelling.
En dan de angst niet te weten in wiens handen je dagelijks lot komt te liggen. Ja, in die van een ziekenverzorgende (m/v). Maar wie zijn dat? Wat bezielt en drijft hen om in deze moderne, digitale en materiele tijden te kiezen voor een ogenschijnlijk glansloze carriere in de ouderenzorg?
Waarin vinden deze professionals hun voldoening en wat betekenen zij voor de oude mens die onder hun hoede, kwetsbaar en afhankelijk, zijn/haar leven komt afsluiten.

De film ‘…Als Uzelf’ gaat niet op zoek naar knelpunten in de zorg. Ze focust niet op de materiële voorzieningen die altijd voor verbetering vatbaar zijn.
‘…Als Uzelf’ brengt de menselijkheid in beeld die ziekenverzorgenden aan de dag leggen om onze, oude en afhankelijke mensen, een zo gelukkig mogelijk, geborgen en goedverzorgde afsluiting van het leven te geven. De film belicht persoonlijke motieven; waarom werken ze hier? Wat beweegt hen, wat is hun missie en waarom gaan ze niet in de marktsektor werken waar ze veel meer kunnen verdienen?

‘…Als Uzelf’ is een inspirerend pleidooi voor het werk van de ziekenverzorgenden die menselijkheid, mededogen en begrip, naast de broodnodige vakkennis, liefdevol in hun werk verankerd hebben.